MINTALAH DOA PADA 18 WAKTU INI, INSHA ALLAH SENANG DAPAT!

Maria Firdz
3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
(Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang)

Diantara usaha yang boleh kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta’ala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah
bahawa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan. Diantara waktu-waktu terbaik untuk berdoa adalah:

1. Ketika Sahur atau Sepertiga Malam Terakhir
Allah Ta’ala mencintai hamba-Nya yang berdoa disepertiga malam yang terakhir. Allah Ta’ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertaqwa, salah satunya:
“Ketika waktu sahur (akhir-akhir malam), mereka berdoa memohon ampunan” (QS. Adz Dzariyat:18)
Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah, sebab pada ketika itu kita Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hamba-Nya yang berdoa ketika itu. Rasulullah S.a.w bersabda:
“Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman: ‘Orang yang berdoa kepada-Ku akan Ku kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepada-Ku akan Kuberikan, orang yang meminta ampunan dari-Ku akan Kuampuni‘” (HR. Bukhari no.1145, Muslim no. 758)

Dari hadits ini jelas bahawa sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Lebih lagi di bulan Ramadhan, bangun di sepertiga malam akhir bukanlah hal yang susah sebab waktu tu dekat dengan waktu makan sahur. Oleh kerana itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu tersebut untuk berdoa.

2. Ketika Berbuka Puasa
Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan, kerana diwaktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, iaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya, sebagaimana hadits:
 “Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak” (HR. Muslim, no.1151)
Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah S.a.w:
‘”Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzhalimi” (HR. Tirmidzi no.2528, Ibnu Majah no.1752, Ibnu Hibban no.2405, diSahihkan Al Albani di Sahih At Tirmidzi)

Oleh itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.

3. Ketika Malam Lailatul Qadar
Malam lailatul qadar adalah malam diturunkannya Al Qur’an. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:
“Malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan” (QS. Al Qadr: 3)
Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah termasuk memperbanyak doa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mu’minin Aisyah Radhiallahu’anha:
“Aku bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda: Berdoalah:
‘Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku‘”(HR. Tirmidzi, 3513, Ibnu Majah, 3119, At Tirmidzi berkata: “Hasan Sahih”)
Pada hadits ini Ummul Mu’minin ‘Aisyah Radhiallahu’anha meminta diajarkan ucapan yang sebaiknya diamalkan ketika malam Lailatul Qadar. Namun ternyata Rasulullah S.a.w mengajarkan lafaz doa. Ini menunjukkan bahawa pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak doa, terutama dengan lafaz yang diajarkan tersebut.

4. Ketika Azan Berkumandang
Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, ketika azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah S.a.w bersabda:
“Doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya. Yaitu ketika azan berkumandang dan ketika perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang” (HR. Abu Daud, 2540, Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Nata-ijul Afkar, 1/369, berkata: “Hasan Sahih”)

5. Di Antara Azan Dan Iqamah
Waktu antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa, berdasarkan sabda Rasulullah S.a.w:
 “Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak” (HR. Tirmidzi, 212, ia berkata: “Hasan Sahih”)
Dengan demikian jelaslah bahawa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqamah adalah berdoa, bukan selawat, atau membaca zikir dan sebagainya. 

6. Ketika sedang sujud dalam solat
Rasulullah S.a.w bersabda:
“Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka
perbanyaklah berdoa ketika itu” (HR. Muslim, no.482)

7. Ketika Sebelum Salam Pada Solat Fardhu.
Rasulullah s.a.w bersabda: “Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bilakah doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda: “Di akhir malam dan di akhir solat fardhu” (HR. Tirmidzi, 3499) 

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam Zaadul Ma’ad (1/305) menjelaskan bahawa yang dimaksud ‘akhir solat fardhu’ adalah sebelum salam. Dan tidak terdapat riwayat bahawa Nabi s.a.w dan para sahabat merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada solat wajib. Ahli fiqh masa kini, Syaikh Ibnu Utsaimin
Rahimahullah berkata: “Apakah berdoa setelah solat itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya: tidak disyariatkan. Kerana Allah Ta’ala berfirman:
“Jika engkau selesai solat, berzikirlah” (QS. An Nisa: 103). Allah berfirman ‘berzikirlah’, bukan ‘berdoalah’. Maka setelah solat bukanlah waktu untuk berdoa, melainkan sebelum salam” (Fatawa Ibnu Utsaimin, 15/216).

Namun sungguh disayangkan kebanyakan kaum muslimin merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada solat wajib yang sebenarnya tidak disyariatkan,
kemudian justeru meninggalkan waktu-waktu mustajab yang disyariatkan iaitu diantara azan dan iqamah, ketika azan, ketika sujud dan sebelum salam.

8. Hari Juma’at
Rasulullah S.a.w bersabda:
“Rasulullah S.a.w menyebutkan tentang hari Jumat kemudian beliau bersabda: ‘Di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa
yang ia minta’. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut” (HR. Bukhari 935, Muslim 852 dari sahabat Abu Hurairah Radhiallahu’anhu)
Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Baari ketika menjelaskan hadits ini beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pendapat pertama, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai solat Juma’at, berdasarkan hadits:
“Waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai solat Jum’at selesai” (HR. Muslim, 853 dari sahabat Abu Musa Al Asy’ari Radhiallahu’anhu). Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An-Nawawi, Al Qurthubi, Ibnul Arabi dan Al Baihaqi.

Pendapat kedua, yaitu setelah ashar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan hadits: “Dalam 12 jam hari Juma’at ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza Wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar” (HR. Abu Daud, no.1048 dari sahabat Jabir bin Abdillah Radhiallahu’anhu. Disahihkan Al Albani di Sahih Abi Daud). Pendapat ini dipilih oleh At Tirmidzi, dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah. Pendapat ini yang lebih masyhur dikalangan para ulama.

Pendapat ketiga, iaitu setelah asar, namun diakhir-akhir hari Juma’at. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Abi Salamah. Ishaq bin Rahawaih, At Thurthusi, Ibnul Zamlakani menguatkan pendapat ini.

Pendapat keempat, yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri, iaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada dua waktu yang disebutkan”. Dengan demikian seseorang akan lebih memperbanyak doanya di hari Juma’at bukan pada beberapa waktu tertentu saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu ‘Abdil Barr.
9. Ketika Turun Hujan
Hujan adalah nikmat Allah Ta’ala. Oleh kerana itu tidak boleh mencelanya. Ada orang mengeluh dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Ta’ala. Oleh kerana itu, daripada buang keluhan tu dan lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa memohon apa yang diinginkan kepada Allah Ta’ala:
“Doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun” (HR Al-Hakim, 2534, disahihkan Al Albani di Sahih Al Jami’, 3078)

10. Hari Rabu antara Zuhur dan Asar
Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, iaitu dikabulkannya doa diantara solat Zuhur dan Asar di hari Rabu. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah Radhiallahu’anhu:
 “Nabi shallallahu ‘alahi Wasallam berdoa di Masjid Al Fath 3 kali, iaitu hari Isnin, Selasa dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, iaitu diantara dua solat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir : ‘Tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya‘”Dalam riwayat lain:
“Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, iaitu diantara solat Zuhur dan Asar” (HR. Ahmad, no. 14603, Al Haitsami dalam Majma Az Zawaid, 4/15, berkata: “Semua perawinya tsiqah”, juga disahihkan Al Albani di Sahih At Targhib, 1185)

11. Ketika Hari Arafah
Hari Arafah adalah hari ketika para jema’ah haji melakukan wukuf di Arafah, iaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, sama ada jema’ah haji mahupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah s.a.w bersabda:
“Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah” (HR. At Tirmidzi, 3585. Disahihkan Al Albani dalam Sahih At Tirmidzi)


12. Ketika Perang Berkecamuk
Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk, diijabah oleh Allah Ta’ala. Dalilnya adalah hadits yang sudah disebutkan di atas:
“Doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya. Iaitu ketika azan berkumandang dan ketika perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang” (HR. Abu Daud, 2540, Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Nata-ijul Afkar, 1/369, berkata: “Hasan Sahih”)

13. Ketika Meminum Air Zam-zam
Rasulullah S.a.w bersabda:
“Khasiat Air Zam-zam itu sesuai niat peminumnya” (HR. Ibnu Majah, 2/1018. Disahihkan Al Albani dalam Sahih Ibni Majah, 2502). 

14. Setelah Solat Fardhu
Setelah mengerjakan solat fardhu, hendaknya seseorang tidak meninggalkan kesempatan yang baik ini untuk berdoa. Sesungguhnya pada ketika ini adalah ketika yang mustajab untuk berdoa. Abu Umamah menceritakan bahawa Rasulullah Saw. ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah SWT. Beliau menjawab:
“Di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai solat fardhu.” (HR. Tirmidzi).

15. Ketika Hati Sedang Lembut
Pada ketika iman sedang meningkat, biasanya hati menjadi terasa lembut, serasa dekat dengan Allah SWT., dan penuh kasih sayang kepada sesama. Pada ketika seperti ini, hendaknya jangan lupa untuk berdoa kepada Allah SWT agar lebih mudah dikabulkan. Rasulullah s.a.w. bersabda:“Ambillah kesempatan berdoa ketika hati sedang lemah lembut kerana itu adalah rahmat.” (HR. Dailami).

16. Ketika Sedang dalam Perjalanan/Musafir
Ketika kita sedang dalam musafir asalkan bukan musafir itu dengan maksiat. Jangan
sampai lupa untuk menggunakan kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah SWT. Inilah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Saw. bersabda:“Tiga macam doa dikabulkan tanpa diragukan lagi, iaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik).” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

17. Ketika Mendengar Ayam Berkokok
Pada ketika kita mendengar ada ayam berkokok, segera kita memanjatkan doa kepada Allah SWT.
Menurut junjungan kita Nabi Muhammad Saw., pada ketika seperti ini ayam yang sedang berkokok tersebut sedang melihat malaikat. Rasulullah Saw. bersabda:“Apabila kamu mendengar ayam berkokok, maka mohonlah anugerah-Nya kerana ayam itu melihat malaikat.” (HR. Bukhari dan Muslim).
“Jika kamu sekalian mendengar suara kokok ayam jantan, maka mohonlah kurnia Allah kerana sesungguhnya binatang tersebut telah melihat malaikat dan jika kamu sekalian mendengar suara ringkikan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan, kerana binatang tersebut telah melihat setan.” (HR. Muslim).

18. Ketika Sedang Berpuasa
Pada ketika kita sedang berpuasa, baik itu puasa wajib di bulan Ramadhan maupun sedang mengerjakan puasa sunnah, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah SWT. Keadaan seperti ini adalah ketika yang mustajab bagi sebuah doa yang disampaikan kepada-Nya.Rasulullah Saw. bersabda: “Tiga bentuk doa yang dimustajabkan Allah, doa ibu bapa terhadap anak, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang sedang dalam perjalanan.” (HR. Baihaqi).

Banyaknya waktu mustajab doa... waktu-waktu ni kadang kita biarkan berlalu sepi... yang biasa kita lihat ialah waktu azan tu la kan... time tu orang buat tak kisah je kan..

Moga kita dapat manfaatkan waktu-waktu mustajab doa ini... doa dengan penuh khusyuk pada waktu yang tepat,.. insha Allah mudah makbul.. 

Catat Ulasan

3Ulasan

Terima kasih, lain kali komen lagi ea... ^_^
P/s: KOMEN YANG MENGANDUNGI LINK/URL AKTIF TIDAK AKAN DIAPPROVE. TQ

  1. terima kasih sis... nice sharing... mesti rajin berdoa.... hari ni Jumaat salah satu harinya...

    BalasPadam
  2. Insha Allah akan dipraktikkan, terima kasih kak kerana berkongsi.. =)

    BalasPadam
  3. Ketika Mendengar Ayam Berkokok agak sukar kalau rumah flat sekarang ni kan..hehehee...

    BalasPadam
Catat Ulasan

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !