62 Koleksi Nama Anak Perempuan Dalam Bahasa Arab Yang Indah Lagi Bermakna

Maria Firdz
1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 
(Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang)62 Koleksi Nama Anak Perempuan Dalam Bahasa Arab Yang Indah Lagi Bermakna | Sedang mencari nama ANAK PEREMPUAN? Bukan senang nak dapat makna yang tepat dalam bahasa arab & transliterasi yang betul bila dirumikan. Yang ni 100% trusted source. Jadi kepada sahabat-sahabat dan sedara mara yang tengah mencari nama untuk bakal anak tu boleh ambik dari sini.   

62 Koleksi Nama Anak Perempuan Dalam Bahasa Arab Yang Indah Lagi Bermakna


 1. `AADILA SYAFEEQA (عادلة شفيقة) - ORANG YANG ADIL YANG PENYAYANG (sebut 'aa di la + sya fii qo) 
 2. `AQLA DALEELI NAYIFA - AKAL PEMIKIRAN PEMIMPIN YANG TINGGI (sebut 'aq la + da lii li + na yi fa) 
 3. `ARSHIY MUNAARA - SINGGAHSANA YANG BERCAHAYA (sebut'ar shiy + mu naa ra) 
 4. ADHALIYYA LAYYINA (أضاليا لَيّنَة) - DAHLIA YANG LEMBUT (sebut a dho liy ya + lai yi na) 
 5. ARSAA HARIKA - YG TEGUH YANG CERDAS YANG RAJIN (sebut ar saa + ha ri ka) 
 6. AYDINA QAFIYYA - KEKUATAN KAMI YANG MEMULIAKAN (sebut ai di na + qo fiy ya) 
 7. AYSAARA `ILMA - KEKAYAAN ILMU PENGETAHUAN (sebut ai saa ra + 'il ma) 
 8. AZRA NUHAA (أزر نهى) - KEKUATAN AKAL (sebut az ra + nu haa) 
 9. BISYRA HAADIFA - KHABAR GEMBIRA YANG BERWAWASAN (sebut bish ra + haa di fa) 
 10. DURRA TAHAANIY - MUTIARA TAHNIAH (sebut dur ra + ta haa niy) 
 11. DZURWAH HAYYINA - YANG TERBAIK YANG MUDAH (sebut dzur wah + hai yi na) 
 12. FAHEEMA `AREEFA (فهيمة عريفة) - ORANG YANG FAHAM YANG TAHU (sebut fa hii ma + 'a rii fa) 
 13. FAKHMA ZIHHEEDA - YANG CANTIK YANG ZUHUD (sebut fakh ma + zih hii da) 
 14. FAQEEHA MUUSIRA - ORANG YANG BIJAK YANG KAYA (sebut fa qii ha + muu si ra) 
 15. FIKRA `AQEELA (فكرعقيلة) - PEMIKIRAN YANG BIJAK (sebut fik ra + 'a qii la) 
 16. FIKRA SYAARIHA - PEMIKIRAN YANG MENJELASKAN SESUATU (sebut fik ra + syaa ri ha) 
 17. FIRRAH MUZZHIRA - SENYUMAN YANG CANTIK YANG BERCAHAYA (sebut fir rah + muzz hi ra) 
 18. FITHRAH NAUWARA - FITRAH YANG BERCAHAYA (sebut fith rah + nau wa ra) 
 19. GHANIYYA HAAJIDA - ORANG YANG KAYA YANG BERTAHAJUD (sebut gho niy ya + haa ji da) 
 20. HAANIY ZUFARA - ORANG YANG CERIA YANG BERANI (sebut haa niy + zu fa ra) 
 21. HANAA NAYYIRA (هنا نيرة) - KEBAHAGIAAN YANG BERCAHAYA (sebut ha naa + nai yi ra) 
 22. HAYNA SYAEEQA - KELEMBUTAN YANG MEMPESONA (sebut hai na + sya ee qo) 
 23. HILYA 'AYSHINA - PERMATA KEHIDUPAN KAMI (sebut hil ya + 'ai shi na) 
 24. ILFA FUDHLAA - KASIH SAYANG YANG TERBAIK (sebut il fa + fudh laa) 
 25. IZZDIHARA `AREEQA - PERKEMBANGAN YANG MULIA KETURUNANNYA (sebut izz di ha ra + 'a rii qo) K
 26. AISA DARIYA - KECERDIKAN YANG MENGETAHUI (sebut kai sa + da ri ya) 
 27. KARISA MAADIHA - ORANG YANG PENUH ILMU DI DADA YANG MEMUJI (sebut ka ri sa + maa di ha) 
 28. KIISA `ULYAA - YANG CERDIK YANG TINGGI (sebut kii sa + 'ul yaa) 
 29. LAYNA KHAALISA - KELEMBUTAN YANG SUCI (sebut lai na + khoo li so) 
 30. LEENIY MASYKURA- KELEMBUTANKU YANG DISYUKURI (sebut lii niy + mash ku ra) 
 31. LIYANAH ZUHAYRA - KELEMBUTAN KUNTUMAN BUNGA (sebut li ya nah + zu hai ra) 
 32. MAAHIYRA SYAFEEQA (ماهرة شفيقة) - ORANG YANG MAHIR YANG PENYAYANG (sebut maa hiy ra + sya fii qo) 
 33. MAYAASIRA DARWEESHA - KESENANGAN YANG WARAK (sebut ma yaa si ra + dar wii sha) 
 34. MEEZAH KAMILA - KEISTIMEWAAN YANG SEMPURNA (sebut mii zah + ka mi la) 
 35. MULAYKA ANEESA - PERMAISURI KECIL YANG SOPAN (sebut mu lai ka + a nii sa) 
 36. MUNAA 'ALYAANA - IMPIAN YANG MULIA (sebut mu naa + 'al yaa na) 
 37. MUNAA NAQIYYA - IMPIAN YANG SUCI (sebut mu naa + na qiy ya) 
 38. MUNAA ZAHRAANIYYA - IMPIAN YANG BERCAHAYA (sebut mu naa + zah raa niy ya) 
 39. NAZHLIYYA SAHLAH - YG CANTIK YANG MUDAH (sebut nazh liy ya + sah lah) 
 40. NISREEN NAJIHA - BUNGA MAWAR YG BERJAYA (sebut nis riin + na ji ha) 
 41. QAREENA `ADANIYYA - TEMAN YANG MULIA AKHLAKNYA (sebut qo rii na + 'a da niy ya) 
 42. QAYLA SHAFINA (قيلة شفنة) - PEMIMPIN YANG BIJAK (sebut qoi la + sha fi na) 
 43. QISTHIY DAARISA - KEADILAN ORANG YANG BELAJAR (sebut qis thiy + daa ri sa) 
 44. RASANAH MALEEHA - KETENANGAN YANG CANTIK (sebut ra sa nah + ma lii ha) 
 45. RAYYISA SHIYARA - KETUA YANG CANTIK (sebut rai yi sa + shi ya ra) 
 46. RAZANA MUKRIMA - KETENANGAN YANG MEMULIAKAN (sebut ra za na + muk ri ma) 
 47. RIFAH ZAREERA (رفة زريرة) - YANG BERKILAUAN YANG CERDIK (sebut ri fah + za rii ra) 
 48. SYARAFANA NAZHEEFA - KEMULIAAN KAMI YG SUCI BERSIH (sebut sya ra fa na + na zhii fa) 
 49. SYARWA ZAREERA - MADU YANG BIJAK (sebut shar wa + za rii ra) 
 50. UHAYLA NIHREERA (أحيلى نحريرة) - ALANGKAH MANISNYA ORANG YANG MAHIR (sebut u hai la + nih rii ra) 
 51. UMAYRA FAATINA (أميرة فاتن) - PUTERI KECIL YANG CANTIK (sebut u mai ra + fa ti na 
 52. USWAH QADDURA - CONTOH YANG KUAT (sebut us wah + qod du ra) 
 53. WILFA SYAKURA - TEMAN YANG BANYAK BERSYUKUR (sebut wil fa + sya ku ra) 
 54. WUDDA DURRIYYA (ود دري) - KASIH SAYANG YANG BERSINAR-SINAR (sebut wud da + dur riy ya) 
 55. WUDDA QAREEHA (ود قريحة) - KASIH SAYANG YANG BIJAKSANA/YG BIJAK (sebut wud da + qo rii ha) 
 56. WUDDA QAREESHA - KASIH SAYANG YANG BERANI (sebut wud da + qo rii sha) 
 57. YASAMEEN SAHHARA - BUNGA MELUR YANG MEMBUAT ORANG TERPANA (sebut ya sa miin + sah ha ra) 
 58. YASHMI BAHEERA - PERMATA YANG PEMURAH (sebut yash mi + ba hii ra) 
 59. YASHMI FU'ADINA - PERMATA HATI KAMI (sebut yash mi + fu 'a dina) 
 60. ZAHRA RIFAH (زهرة رفة) - BUNGA YANG BERSERI-SERI (sebut zah ra + ri fah) 
 61. ZAHRA SYAWILA - BUNGA YANG RAJIN (sebut zah ra + sya wi la) 
 62. ZAHRIYYA FAWZANA - BUNGA KEJAYAAN KAMI (sebut zah riy ya + fau za na) 
NOTA KAKI

p/s : NAK COPY, PASTE AND SHARE BOLEH  TAK PAYAH MINTA IZIN TAPI AWAS : JANGAN DI UBAH EJAAN KERANA DI KHUATIRI MEMBAWA MAKSUD YANG TIDAK BAIK ATAU TIADA MAKSUD. TQ
    - ejaan double ee, ii, aa tu baca 2 harakat macam kita mengaji tu. Nama yang ada tanda ` maknanya kene sebut dengan huruf ain.
     - Jangan screenshot / Jangan letak nama group
     - Kredit: #NNIYB - Dengan kredit kepada NNIYB bukan nama group penuh ye. Just short form.

Catat Ulasan

1Ulasan

Terima kasih, lain kali komen lagi ea... ^_^
P/s: KOMEN YANG MENGANDUNGI LINK/URL AKTIF TIDAK AKAN DIAPPROVE. TQ

Catat Ulasan

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !