div id='header-inner'>

62 Koleksi Nama Anak Perempuan Dalam Bahasa Arab Yang Indah Lagi Bermakna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 
(Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang)62 Koleksi Nama Anak Perempuan Dalam Bahasa Arab Yang Indah Lagi Bermakna | Sedang mencari nama ANAK PEREMPUAN? Bukan senang nak dapat makna yang tepat dalam bahasa arab & transliterasi yang betul bila dirumikan. Yang ni 100% trusted source. Jadi kepada sahabat-sahabat dan sedara mara yang tengah mencari nama untuk bakal anak tu boleh ambik dari sini.   

62 Koleksi Nama Anak Perempuan Dalam Bahasa Arab Yang Indah Lagi Bermakna


 1. `AADILA SYAFEEQA (عادلة شفيقة) - ORANG YANG ADIL YANG PENYAYANG (sebut 'aa di la + sya fii qo) 
 2. `AQLA DALEELI NAYIFA - AKAL PEMIKIRAN PEMIMPIN YANG TINGGI (sebut 'aq la + da lii li + na yi fa) 
 3. `ARSHIY MUNAARA - SINGGAHSANA YANG BERCAHAYA (sebut'ar shiy + mu naa ra) 
 4. ADHALIYYA LAYYINA (أضاليا لَيّنَة) - DAHLIA YANG LEMBUT (sebut a dho liy ya + lai yi na) 
 5. ARSAA HARIKA - YG TEGUH YANG CERDAS YANG RAJIN (sebut ar saa + ha ri ka) 
 6. AYDINA QAFIYYA - KEKUATAN KAMI YANG MEMULIAKAN (sebut ai di na + qo fiy ya) 
 7. AYSAARA `ILMA - KEKAYAAN ILMU PENGETAHUAN (sebut ai saa ra + 'il ma) 
 8. AZRA NUHAA (أزر نهى) - KEKUATAN AKAL (sebut az ra + nu haa) 
 9. BISYRA HAADIFA - KHABAR GEMBIRA YANG BERWAWASAN (sebut bish ra + haa di fa) 
 10. DURRA TAHAANIY - MUTIARA TAHNIAH (sebut dur ra + ta haa niy) 
 11. DZURWAH HAYYINA - YANG TERBAIK YANG MUDAH (sebut dzur wah + hai yi na) 
 12. FAHEEMA `AREEFA (فهيمة عريفة) - ORANG YANG FAHAM YANG TAHU (sebut fa hii ma + 'a rii fa) 
 13. FAKHMA ZIHHEEDA - YANG CANTIK YANG ZUHUD (sebut fakh ma + zih hii da) 
 14. FAQEEHA MUUSIRA - ORANG YANG BIJAK YANG KAYA (sebut fa qii ha + muu si ra) 
 15. FIKRA `AQEELA (فكرعقيلة) - PEMIKIRAN YANG BIJAK (sebut fik ra + 'a qii la) 
 16. FIKRA SYAARIHA - PEMIKIRAN YANG MENJELASKAN SESUATU (sebut fik ra + syaa ri ha) 
 17. FIRRAH MUZZHIRA - SENYUMAN YANG CANTIK YANG BERCAHAYA (sebut fir rah + muzz hi ra) 
 18. FITHRAH NAUWARA - FITRAH YANG BERCAHAYA (sebut fith rah + nau wa ra) 
 19. GHANIYYA HAAJIDA - ORANG YANG KAYA YANG BERTAHAJUD (sebut gho niy ya + haa ji da) 
 20. HAANIY ZUFARA - ORANG YANG CERIA YANG BERANI (sebut haa niy + zu fa ra) 
 21. HANAA NAYYIRA (هنا نيرة) - KEBAHAGIAAN YANG BERCAHAYA (sebut ha naa + nai yi ra) 
 22. HAYNA SYAEEQA - KELEMBUTAN YANG MEMPESONA (sebut hai na + sya ee qo) 
 23. HILYA 'AYSHINA - PERMATA KEHIDUPAN KAMI (sebut hil ya + 'ai shi na) 
 24. ILFA FUDHLAA - KASIH SAYANG YANG TERBAIK (sebut il fa + fudh laa) 
 25. IZZDIHARA `AREEQA - PERKEMBANGAN YANG MULIA KETURUNANNYA (sebut izz di ha ra + 'a rii qo) K
 26. AISA DARIYA - KECERDIKAN YANG MENGETAHUI (sebut kai sa + da ri ya) 
 27. KARISA MAADIHA - ORANG YANG PENUH ILMU DI DADA YANG MEMUJI (sebut ka ri sa + maa di ha) 
 28. KIISA `ULYAA - YANG CERDIK YANG TINGGI (sebut kii sa + 'ul yaa) 
 29. LAYNA KHAALISA - KELEMBUTAN YANG SUCI (sebut lai na + khoo li so) 
 30. LEENIY MASYKURA- KELEMBUTANKU YANG DISYUKURI (sebut lii niy + mash ku ra) 
 31. LIYANAH ZUHAYRA - KELEMBUTAN KUNTUMAN BUNGA (sebut li ya nah + zu hai ra) 
 32. MAAHIYRA SYAFEEQA (ماهرة شفيقة) - ORANG YANG MAHIR YANG PENYAYANG (sebut maa hiy ra + sya fii qo) 
 33. MAYAASIRA DARWEESHA - KESENANGAN YANG WARAK (sebut ma yaa si ra + dar wii sha) 
 34. MEEZAH KAMILA - KEISTIMEWAAN YANG SEMPURNA (sebut mii zah + ka mi la) 
 35. MULAYKA ANEESA - PERMAISURI KECIL YANG SOPAN (sebut mu lai ka + a nii sa) 
 36. MUNAA 'ALYAANA - IMPIAN YANG MULIA (sebut mu naa + 'al yaa na) 
 37. MUNAA NAQIYYA - IMPIAN YANG SUCI (sebut mu naa + na qiy ya) 
 38. MUNAA ZAHRAANIYYA - IMPIAN YANG BERCAHAYA (sebut mu naa + zah raa niy ya) 
 39. NAZHLIYYA SAHLAH - YG CANTIK YANG MUDAH (sebut nazh liy ya + sah lah) 
 40. NISREEN NAJIHA - BUNGA MAWAR YG BERJAYA (sebut nis riin + na ji ha) 
 41. QAREENA `ADANIYYA - TEMAN YANG MULIA AKHLAKNYA (sebut qo rii na + 'a da niy ya) 
 42. QAYLA SHAFINA (قيلة شفنة) - PEMIMPIN YANG BIJAK (sebut qoi la + sha fi na) 
 43. QISTHIY DAARISA - KEADILAN ORANG YANG BELAJAR (sebut qis thiy + daa ri sa) 
 44. RASANAH MALEEHA - KETENANGAN YANG CANTIK (sebut ra sa nah + ma lii ha) 
 45. RAYYISA SHIYARA - KETUA YANG CANTIK (sebut rai yi sa + shi ya ra) 
 46. RAZANA MUKRIMA - KETENANGAN YANG MEMULIAKAN (sebut ra za na + muk ri ma) 
 47. RIFAH ZAREERA (رفة زريرة) - YANG BERKILAUAN YANG CERDIK (sebut ri fah + za rii ra) 
 48. SYARAFANA NAZHEEFA - KEMULIAAN KAMI YG SUCI BERSIH (sebut sya ra fa na + na zhii fa) 
 49. SYARWA ZAREERA - MADU YANG BIJAK (sebut shar wa + za rii ra) 
 50. UHAYLA NIHREERA (أحيلى نحريرة) - ALANGKAH MANISNYA ORANG YANG MAHIR (sebut u hai la + nih rii ra) 
 51. UMAYRA FAATINA (أميرة فاتن) - PUTERI KECIL YANG CANTIK (sebut u mai ra + fa ti na 
 52. USWAH QADDURA - CONTOH YANG KUAT (sebut us wah + qod du ra) 
 53. WILFA SYAKURA - TEMAN YANG BANYAK BERSYUKUR (sebut wil fa + sya ku ra) 
 54. WUDDA DURRIYYA (ود دري) - KASIH SAYANG YANG BERSINAR-SINAR (sebut wud da + dur riy ya) 
 55. WUDDA QAREEHA (ود قريحة) - KASIH SAYANG YANG BIJAKSANA/YG BIJAK (sebut wud da + qo rii ha) 
 56. WUDDA QAREESHA - KASIH SAYANG YANG BERANI (sebut wud da + qo rii sha) 
 57. YASAMEEN SAHHARA - BUNGA MELUR YANG MEMBUAT ORANG TERPANA (sebut ya sa miin + sah ha ra) 
 58. YASHMI BAHEERA - PERMATA YANG PEMURAH (sebut yash mi + ba hii ra) 
 59. YASHMI FU'ADINA - PERMATA HATI KAMI (sebut yash mi + fu 'a dina) 
 60. ZAHRA RIFAH (زهرة رفة) - BUNGA YANG BERSERI-SERI (sebut zah ra + ri fah) 
 61. ZAHRA SYAWILA - BUNGA YANG RAJIN (sebut zah ra + sya wi la) 
 62. ZAHRIYYA FAWZANA - BUNGA KEJAYAAN KAMI (sebut zah riy ya + fau za na) 
NOTA KAKI

p/s : NAK COPY, PASTE AND SHARE BOLEH  TAK PAYAH MINTA IZIN TAPI AWAS : JANGAN DI UBAH EJAAN KERANA DI KHUATIRI MEMBAWA MAKSUD YANG TIDAK BAIK ATAU TIADA MAKSUD. TQ
    - ejaan double ee, ii, aa tu baca 2 harakat macam kita mengaji tu. Nama yang ada tanda ` maknanya kene sebut dengan huruf ain.
     - Jangan screenshot / Jangan letak nama group
     - Kredit: #NNIYB - Dengan kredit kepada NNIYB bukan nama group penuh ye. Just short form.

Catat Komen

1 Ulasan

Kata-katamu, inspirasi blog ku...
Syukran Jazilan, atas bicara indah anda...
Terima kasih, lain kali komen lagi ea... ^_^

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)