Kisah Teladan Hari Ibu | Kisah Juraij al-Abid dengan Ibunya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 
(Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang)


AMARAN!!! Kisah dan penerangan nya panjang, tapi baca hingga ke akhirnya sebagai pengajaran dan renungan bersama!


Pengantar
Kisah Juraij adalah kisah besar yang mengandungi pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat. Juraij adalah seorang ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israil. Dia membuat ibunya kesal kerana dia mendatanginya selama tiga hari agar kedua matanya boleh melihatnya dan kedua telinganya boleh menyemak pembicaraannya. Setiap kali datang, dia pulang dengan tangan hampa kerana Juraij sibuk dengan solat dan ibadahnya. Maka ibu Juraij mendoakan kehinaan baginya dan Allah mengabulkan doanya. Ibunya mendoakan agar Juraij tidak mati sebelum melihat wajah wanita penzina. Lalu seorang wanita penzina menuduh Juraij telah melakukan zina dengannya. Dia mendakwa bahawa Juraij adalah ayah dari bayi yang dilahirkanya. Akan tetapi, Allah menyelamatkan Juraij kerana kesolehan dan ketakwaannya. Allah membuat bayi yang masih merah boleh bercakap. Dia memberitahu bapak yang ia diciptakan dari airnya. Dengan itu Allah menjawab doa ibunya dan membebaskannya daripada tuduhan wanita penzina kerana kesolehannya.

Teks Hadis
Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Tidak bercakap dalam buaian kecuali tiga orang: Isa. Dan di kalangan Bani Israil terdapat seorang laki-laki yang bernama Juraij. Dia sedang solat. Lalu ibunya mendatanginya dan memanggilnya. Juraij berkata, 'Aku menjawabnya atau meneruskan shalat.' Ibunya berkata, 'Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum Engkau membuatnya melihat wajah wanita pelacur.' Pada waktu itu Juraij sedang berada di kuilnya, maka datanglah seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya, tetapi Erakomputer menolak. Lalu wanita itu mendatangi seorang penggembala dan melakukan zina dengannya. Wanita itu melahirkan seorang anak kecil. Wanita itu berkata, 'Anak ini dari Juraij.' Orang-orang pun mendatangi Juraij. Mereka memusnahkan kuilnya, mengeluarkannya dan mencacinya. Juraij lalu berwudhu melakukan solat, kemudian mendatangi anak wanita itu. Juraij bertanya, 'Wahai anak kecil, siapa nenek kamu?' Anak itu menjawab, 'Fulan si penggembala.' Orang-orang berkata, 'Kami akan membengun kuilnya dari emas.' Juraij menjawab, 'Tidak. Cukup dengan tanah. '"

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abu Hurairah bahawa dia berkata, "Adalah Juraij sedang beribadah di kuilnya. Ibunya mendatanginya. "Humaid berkata," Abu Rafi 'menjelaskan kepada kita penjelasan Abu Hurairah tentang penjelasan Rasulullah perihal ibu Juraij manakala memangilnya. Bagaimana ibunya mengangkat telapak tangannya di atas keningnya, kemudian dia mengangkat kepalanya untuk memanggilnya. Ibunya berkata, 'Wahai Juraij, aku ibumu, kemarilah dan berbicaralah dengan saya.' Kebetulan saat itu Juraij sedang solat. Juraij berkata, 'Ya Allah, ibuku dan shalatku.' Lalu Juraij memilih meneruskan shalatnya. Ibunya pun pulang. Kemudian ibunya kembali untuk kedua kalinya dan memangglnya, 'Wahai Juraij, aku ibumu. Kemarilah dan berbicaralah dengan saya. ' Juraij berkata, 'Ya Allah, ibuku dan shalatku.' Lalu dia memilih shalatnya. Ibunya berdoa, 'Ya Allah, ini adalah Juraij. Dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara, tetapi dia menolak. Ya Allah, jangan Engkau matikan dia sebelum Engkau memperlihatkan kepadanya wanita pezina. ' Dia berkata, 'Seandainya dia berdoa agar Juraij terfitnah, nescaya dia akan terfitnah.'
Ada seorang penggembala kambing yang bermalam di kuil Juraij. Lalu seorang wanita keluar dari desa. Penggembala itu menggaulinya. Wanita itu hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Dia ditanya, 'Apa ini?' Wanita itu menjawab, 'Dari penghuni kuil ini.' Lalu orang-orang berdatangan dengan membawa kapak dan sekopnya. Mereka memanggilnya sementara dia sedang solat. Maka Juraij tidak menemui mereka.

Mereka mula merobohkan kuilnya. Manakala Juraij melihat itu, dia turun kepada mereka. Mereka berkata, 'Tanyakan kepada wanita ini.' Juraij tersenyum, kemudian mengusap kepala bayi dan bertanya, 'Siapa bapakmu?' Bayi itu menjawab, 'Bapakku adalah penggembala kambing.' Manakala mereka mendengar jawabanya, mereka berkata, 'Kuilmu yang telah kami hancurkan akan kami bangun kembali dengan emas dan perak.' Juraij menjawab, 'Jangan. Kembalikan seperti semula dengan tanah. ' Kemudian Juraij pun masuk. "

Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Tidak bercakap dalam buaian kecuali tiga: Isa bin Maryam dan bayi Juraij. Juraij adalah seorang ahli ibadah. Dia membina temnpai ibadah dan tinggal di dalamnya. Ibunya mendatanginya pada masa Juraij solat. Ibunya memanggilnya, 'Ya Juraij.' Juraij berkata, 'Ya Rabbi, ibuku dan shalatku.' Lalu dia meneruskan shalatnya. Ibunya lalu pulang. Esok harinya ibunya mendatanginya lagi, sementara Juraij sedang solat, Ibunya memanggil, 'Wahai Juraij.' Juraij berkata, 'Ya Rabbi, ibuku dan shalatku.' Lalu Juraij meneruskan shalatnya, maka ibunya pulang. Esok harinya ibunya kembali datang, sementara Juraij juga sedang solat. Ibunya berkata, 'Wahai Juraij. Juraij berkata, 'Ya Rabbi, ibuku dan shalatku.' Lalu Juraij meneruskan shalatnya. Ibu Juraij berkata, 'Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum dia melihat wajah wanita pelacur.'

Lalu Bani Israil membicarakan Juraij dan ibadahnya. Di sana terdapat seorang pelacur yang terkenal cantik. Wanita itu berkata, 'Jika kalian mau, aku akan merayunya.' Lalu wanita itu menggoda Juraij, tetapi Juraij tidak meliriknya. Wanita itu kemudian mendatangi seorang penggembala yang berteduh di kuil Juraij. Dia berbuat mesum dengannya dan hamil. Ketika wanita itu melahirkan, dia berkata, 'Anak ini dari Juraij.' Lalu orang-orang mendatanginya dan menyuruhnya turun, menghancurkan kuilnya dan mula memukulnya. Juraij bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Kamu telah berzina dengan pelacur dan dia melahirkan anak darimu.' Juraij bertanya, 'Mana bayi itu?' Lalu mereka membawanya kepadanya. Juraij berkata, 'Biarkanlah aku solat.' Lalu Juraij shalat. Selesai solat Juraij menghampiri bayi itu dan menyentuh perutnya seraya bertanya, 'Wahai anak kecil, siapa nenek kamu?' Bayi itu menjawab, 'Fulan si penggembala.' Lalu orang-orang mendatangi Juraij, mencium dan mengelus-elusnya. Mereka berkata, 'Kami akan membina kuilmu dari emas.' Juraij menjawab, 'Tidak usah. Bangunlah dengan tanah seperti semula. ' Dan mereka melakukannya. '"

Takhrij Hadis
 • Hadis ini diriwaytakan oleh Bukhari Muslim dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah. Hadis ini dalam Shahih Bukhari ada pada Kitab Ahadisil Anbiya ', bab firman Allah, "Dan sebutlah Maryam dalam Al-Kitab." (Maryam: 16), 6/476, no.3436.
 • Bukhari meriwayatkan dalam bab tanpa judul (6/511), no.3466.
 • Bukhari meriwayatkan secara muallaq dalam Kitabul Amal Fis Shalah, bab jika ibu memanggil anaknya di dalam solat, 3/78, no.1206.
 • Bukhari meriwayatkannya dalam Kitabul Madzalim, bab siapa yang menghancurkan tembok hendaknya dia membina sepertinya, 5/126.
 • Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Bir Was Shilah, bab mendahulukan Birul Walidain di atas solat sunnah, 4/1976, no.2550.

Penjelasan Hadis
Daripada keseluruhan riwayat dapat disimpulkan bahawa Juraij adalah salah seorang ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israil. Awal mulanya dia adalah seorang pedagang, kemudian dia meninggalkan perdagangannya dan cenderung kepada ibadah. Dia membina kuil untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Dia ber-uzlah dari manusia, dan inilah rahbaniyyah di mana Allah dan Rasulullah melarang kita untuk menjadikannya sebagai cara hidup.

Juraij mempunyai seorang ibu yang solehah. Di sebahagian hari si ibu datang untuk melawat anaknya dan berbincang dengannya. Suatu hari ibunya datang dan memanggilnya. Pada saat itu dia sedang solat, maka dia lebih mementingkan shalatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mempraktikkkan kepada kita perbuatan si ibu ketika memanggil Juraij. Rasullah shallallahu alaihi wa sallam meletakkan telapak tangannya di atas kening matanya, meniru perbuatan ibu Juraij yang mendongakkan kepalanya ketika memanggil anaknya. Orang-orang akan melakukan seperti halnya ibu Juraij jika orang yang dipanggil berada di tempat yang tinggi. Mereka ingin agar boleh melihat orang yang dipanggil dengan melongok kepada mereka. Mungkin sinar matahari yang menyilaukan menimpa kedua matanya ketika dia mengangkat pandangannya kepada anaknya. Dia meletakkan telapak tangannya di kening matanya untuk menahan sinar matahari dari kedua matanya.

Semestinya Juraij meninggalkan shalatnya dan menjawab panggilan ibunya, karena menjawab panggilan ibu lebih baik daripada solat sunnah. Dia boleh meringankan solatnya dan bersegera menemui ibunya. Akan tetapi, Juraij lebih mementingkan solat daripada ibunya, dan sepertinya dia meneruskan kenikmatan di dalam shalatnya hingga tidak meninggalkan solat kerana satu dan lain hal.
Esok harinya ibu tersebut mengulangi pangilannya, begitu pula di hari ketiga. Nasibnya di kali kedua dan ketiga tidaklah lebih baik daripada nasibnya di kali pertama. Kerana itu ibu Juraij marah, lalu dia mendoakan kejelekan baginya dan Allah mengabulkan doanya. Ibu Juraij berdoa agar Allah tidak mematikannya hingga menjadikanya melihat wajah pelacur. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah menyampaikan kepada kita, seandainya ibu Juraij berdoa agar tertimpa fitnah niscaya dia akan terfitnah. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka ia terjadi dan memudahkan sebab-sebabnya.

Allah telah menyiapkan sebab-sebabnya dengan mengutus seorang pelacur untuk merayu dan menggodanya. Penyebabnya adalah bahawa Bani Israil membicarakan kebaikan dan ibadah Juraij. Maka wanita ini begitu meremehkan Juraij, keshalihan dan ketaqwaannya. Dia mendakwa bahawa jika dia yang merayunya, maka Juraij akan bertekuk lutut dan jatuh seperti yang lain. Wanita ini begitu percaya diri dengan alasan kecantikannya. Hadis diatas menyebutkan bahawa orang-orang menjadikan wanita ini sebagai ikon kecantikan dan kemolekan. Orang-orang yang terjerumus ke dalam lumpur kehinaan mengira bahawa semua manusia adalah seperti yang mereka kenal. Mereka tidak menyangka bahawa di antara manusia terdapat hamba Allah yang menjauhi kenikmatan dunia yang hanya sementara dan tidak abadi, juga bahawa terdapat di kalangan mereka orang-orang dengan iman dan taqwa serta agama yang menjaga mereka sehingga tidak terjerumus ke dalam kenistaan ​​dan perbuatan keji. Di antara mereka adalah Nabi Allah Yusuf yang menjadi teladan di bidang ini dan Al-Quran telah menyampaikan kisahnya. Lalu ada Juraij, si ahli ibadah yang digoda oleh wanita pelacur tetapi dia tidak menolehnya, tidak tergoda dan terus khusyu 'dalam ibadah dan shalatnya, seolah-olah dia tidak melihat dan menyaksikannya.

Orang yang mengetahui tabiat manusia akan mengetahui sejauh mana kesedihan dan kemarahan yang ada di hati wanita nista akibat penolakan seperti ini. Dengan penolakan ini, maka dia kalah perang. Hal ini kerana dia telah berjanji kepada orang-orang yang membicarakan kebaikan Juraij agar ia memfitnahnya dan menjerumuskannya ke dalam pelukannya. Sekarang, dia pulang dengan hasil yang nihil. Keinginannya gagal dan impiannya terkandas.

Dia benar-benar tidak boleh menerima hal ini. Oleh kerana itu, dia membuat makar besar terhadap Juraij. Wanita ini melihat seorang penggembala yang menginap di kuil Juraij. Dia tinggal bersamanya dan berbuat mesum dengannya. Hasilnya, dia hamil di malam itu. Manakala dia melahirkan bayinya, dia mengatakan bahawa dia adalah hasil perbuatan Juraij ahli ibadah. Juraijlah pelaku perbuatan buruk ini. Ini bermakna Juraij beribadah secara dusta, kebaikannya hanyalah sekadar pemanis palsu.

Betapa sedih dan marahnya orang-orang manakala mereka meletakkan kepercayaan kepada orang-orang yang menampakkan kebaikan, ketaqwaan dan keteguhan beragama, kemudian ternyata mereka buruk. Orang-orang yang mereka percayai hanya serigala berbulu domba atau musang berbulu ayam untuk menipu orang-orang bodoh. Maka, mereka pun berbalik melawan ketika kesempatan tersebut tersedia, sebagaimnana orang-orang memperlakukan rahib yang diceritakan oleh Salman ketika dia mengambil dan menimbun harta sedekah mereka. Mereka menyalibnya setelah dia mati dan menolak menguburkannya.

Penduduk desa mendatangi Juraij dengan kemarahan yang memuncak di hati dan pembuluh darah mereka. Mereka meminta Juraij turun dan meninggalkan ibadah dusta yang ditampakkannya. Tetapi Juraij tidak menghiraukan panggilan mereka karena dia terus larut dalam ibadah dan shalatanya. Pada saat itu kapak-kapak dan penyodok mereka bekerja menghancurkan kuil Juraij. Melihat itu Juraij pun turun untuk menemui mereka. Akibatnya, mereka meneriaki dan memukulnya. Ketika Juraij bertanya tentang alasan kemarahannya, mereka mengatakan perbuatan Juraij. Mereka meminta agar Juraij bertanya kepada wanita yang telah mengakui apa yang dia akui itu.

Juraij tersenyum mendengar ucapan mereka. Dia benar dalam ibadahnya, jujur ​​dalam istiqamahnya. Dia yakin tidak melakukan seperti dakwaan mereka. Tuduhan wanita hina itu hanyalah dusta yang terbuka. Juraij meminta kepada orang-orang yang marah agar memberinya masa untuk berwudhu dan solat. Selesai solat dia mendatangi bayi yang baru dilahirkan beberapa jam atau beberapa hari. Juraij menyentuh perutnya sambil bertanya, sementara orang-orang terdiam, "Siapa nenek kamu?"

Sebuah ayat Allah yang menunjukkan kepada-Nya dan kepada besarnya kodrat-Nya, bayi itu berbicara dengan suara yang terdengar, ucapan yang jelas dan difahami. Bayi itu menjawab, "Bapakku adalah fulan penggembala kambing." Orang-orang menyedari besarnya kejahatan mereka terhadap seorang hamba soleh. Mereka mengetahui bahawa Juraij tidak termasuk dalam deretan orang-orang yang mereka duga. Erakomputer bukan penjilat dan bukan penipu, dia benar dalam ibadah dan kesolehannya, dan bahawa wanita inilah yang telah berdusta dengan menuduh Juraij. Mereka menyedari bahawa mereka telah terburu-buru mempercayai tuduhan itu, sebagaimana mereka telah gegabah memukul Juraij dan merobohkan kuilnya. Orang-orang yang bertindak terburu-buru itu cuba menghapuskan kesalahan mereka pada Juraij. Mereka menawarkan kepadanya untuk membina tempat ibadahnya dari emas atau perak, tetapi Juraij menolaknya. Dia mendesak supaya tempat ibadahnya dikembalikan dengan tanah seperti sedia kala. Mereka melakukan. Begitu selesai Juraij masuk kembali untuk beribadah kepada Tuhannya.

Allah telah menjawab doa ibu Juraij pada Juraij. Dia mewujudkan keinginannya, akan tetapi Dia menyelamatkannya dengan keshalihan dan ketaqwaannya. Terdapat dua pelajaran yang berharga pada dikabulkannya doa ibi Juraij dan selamatnya Juraij.

Pelajaran-Pelajaran Dan Faedah-Faedah Hadis
 1. Keterangan tentang akibat durhaka kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada keduanya dan memenuhi perintah keduanya. Hal itu dapat menjadi sebab musibah yang menimpa seseorang sebagaimana terjadi pada Juraij ahli ibadah.
 2. Allah menyelamatkan hamba karena keshalihan dan ketaqwaannya, sebagaimana Dia menyelamatkan Juraij dan membebaskannya dari tuduhna yang dialamatkan kepadanya.
 3. Kemampuan Allah membuat seseorang bercakap di mana orang sepertinya belum bercakap, sebagaimana Allah menjadikan bayi itu berbicara untuk membebaskan Juraij.
 4. Pada kaum Isa terdapat orang-orang soleh yang terpilih. Juraij adalah pengikut Isa. Dan pencipta rahbaniyyah adalah orang-orang Nasrani.
 5. Jika salah satu dari bapak ibu memanggil untuk kepentingan yang dibolehkan secara syara ', maka seseorang yang sedang solat sunnah harus meninggalkan shalatnya. Hadis di atas menunjukkan bahawa Juraij bersalah kepada Allah kerana tidak menjawab panggilan ibunya.
 6. Akibat dari ujian adalah kebaikan, jika seorang hamba bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Selepas Juraij tertimpa ujian, ia bertindak lebih baik di mata manusia dan di mata Tuhan manusia, daripada sebelumnya.
 7. Seorang hamba soleh boleh mempunyai keteguhan, keyakinan dan kepercayaan diri kepada Allah. Dengan itu dia mampu menghadapi persoalan-persoalan besar dengan keberaniam dan ketangguhan sebagaimana yang dilakukan Juraij.
 8. Hadis ini menetapkan karamah para wali.
 9. Wudhu telah disyariatkan pada umat sebelum kita. Juraij solat setelah berwudhu lalu menyentuh perut bayi.
 10. Orang-orang soleh akan berlindung kepada solat jika mereka menghadapi musibah dan cobaan.
 11. Para pengikut kenistaan ​​berusaha membuat kabur muka orang-orang shalih, sebagaimana wanita pelacur tersebut melakukannya kepada Juraij.
 12. Tidak boleh tergesa-gesa mempercayai tuduhan tanpa bukti dan dalil, seperti yang dilakukan oleh penduduk kampung manakala mereka mempercayai tuduhan pelacur itu kepada Juraij. Semestinya mereka mengecek kebenaran ucapan pelacur itu sebelum menyerang Juraij, mencaci dan memukulnya.

Sumber: Ensklopedia Kisah Shahih Sepanjang Masa, DR. Umar Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, Pustaka Yassir

Jom join Segmen Hebat Dengan Nilaian Hadiah RM500!!!
Klik SINI untuk Join!!!

Catat Ulasan

1 Ulasan

Kata-katamu, inspirasi blog ku...
Syukran Jazilan, atas bicara indah anda...
Terima kasih, lain kali komen lagi ea... ^_^